SDH Kozojedy – Muži

Mužský soutěžní tým SDH Kozojedy má celkem 7 členů. Složení na sezónu 2009 vypadalo následovně:

Po zkušenostech ze sezóny 2009 jsme se rozhodli pozměnit složení týmu pro novou sezónu 2010 a začali jsme nastupovat v následující sestavě:

Bohužel se některé změny pozic neosvědčili takže jsme většinu sezóny soutěžili v následujícím složení:

Podobné příspěvky