Požár hrabanky u obce Bujesily – 18. 7. 2013

Po požáru u obce Bohy jsme byli povoláni k hašení požáru lesní hrabanky za obcí Bujesily. Po příjezdu na místo jsme společně s radnickými hasiči povedli uhašení požáru a následně jsem celou oblast důkladně prolili vodou.

Podobné příspěvky