Netradiční hasičská soutěž v rámci KKL 6. 7. 2013

V rámci hasičského dne na Kozojedském kulturním létě proběhla také hasičská soutěž. Nejednalo se o tradiční požární útok, ale spíše o netradiční klání. Nakonec dorazilo 6 týmů – domácí mužský i ženský tým, Hadačka-Výrov, Brodeslavy, Lednice a Břízsko. Domácí týmy startovaly jako první aby ostatním názorně předvedly celou trať. Konečné umístění bylo následující:

  1. Hadačka-Výrov
  2. Kozojedy – muži
  3. Lednice
  4. Kozojedy – ženy
  5. Břízsko
  6. Brodeslavy

 

Podobné příspěvky