Náročný rok kozojedských hasičů

Rok 2022 se nesmazatelně zapíše do historie Sboru dobrovolných hasičů v Kozojedech. Letos byla totiž naše zásahová jednotka nezvykle často povolávána k likvidaci požárů či technické a jiné pomoci. Pokud nepočítáme pravidelnou zkoušku, která probíhá vždy v poledne první středu v měsíci, mohli obyvatelé Kozojed slyšet pronikavý zvuk sirény letos již 17krát.

První letošní zásah jsme měli hned 2. ledna. Jednalo se o požár komína, který se naštěstí povedlo rychle uhasit, takže nedošlo k výraznějším škodám na majetku. Tato událost byla v letošním roce jedna z nejjednodušších a nejrychleji zvládnutých. To samé se bohužel nedá říct o požáru stohu v areálu místní zemědělské společnosti.

K tomuto požáru byla naše jednotka vyslána 20. července chvíli po poledni. V tento horký letní den došlo ke vznícení stohu slámy. I přes to, že byly hasební práce zahájeny velmi rychle, nepovedlo se požár dostat pod kontrolu. Vlivem silného větru navíc došlo i k rozšíření ohně na sousední stoh. Několikahodinové nasazení celkem 12 jednotek bohužel nepřineslo úspěch, a i druhý stoh byl ponechám napospas plamenům.

Tato událost se stala naším nejdelším zásahem zřejmě v celé historii sboru. Po rozhodnutí velitele o ukončení snahy o uhašení, byla naše jednotka určena k hlídání místa požáru a dohledem nad dohořením veškeré slámy minimálně přes jednu noc. Nakonec jsme na místě zůstali od středy až do nedělního rána, kdy jsme se průběžně střídali v dohledu se zaměstnanci zemědělské společnosti.

Z celkových 17 zásahů se 11krát jednalo o požáry, 5krát o technickou pomoc (nejčastěji odstranění spadlých stromů přes silnici) a jeden výjezd byl planý poplach (nenahlášené pálení).

Rád bych zmínil vynikající spolupráci s obcí Kozojedy, která je zřizovatelem zásahové jednotky hasičů. S podporou dotačních programů se třeba v letošním roce povedlo obměnit zastaralou dýchací techniku za nové moderní přístroje. Až tedy opět uslyšíte zvuk sirény, můžete si být jisti, že máme vše potřebné na zvládnutí snad jakékoliv mimořádnosti.

Podobné příspěvky