Čištění kanalizační šachty

Dne 19. května 2013 bylo provedeno čištění kanalizační šachty v ulici u hřiště. Podařilo se částečně vyčistit odtok z kanalizační vpusti dále do kanalizace. Pro úplně vyčištění bude nutné vybagrovat a vyjmout sifon, který je mezi vpustí a kanalizační šachtou.

Podobné příspěvky